Uutiset

Julkisuusasiantuntija oudoksuu
arvonimiehdotusten salaamista

Valtioneuvoston kanslia ei normaalisti julkista arvonimilautakunnan ehdotuksia ennen kuin tasavallan presidentti on ne hyväksynyt. Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää Helsingin yliopistosta pitää menettelyä julkisuuslain vastaisena.

- Näyttää siltä, että arvonimilautakunta on julkisuuslain tarkoittama viranomainen, jonka ehdotukset tulevat julkisiksi valmistuttuaan, Mäenpää totesi keskiviikkona.

Julkisuuslaissa on lueteltu, mitä viranomaisia se koskee. Joukkoon kuuluvat "tiettyä tehtävää itsenäisesti hoitamaan asetetut lautakunnat". Esimerkiksi esitys, ehdotus, aloite, ilmoitus tai hakemus tulee lain mukaan julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai muuten varmennettu.

Osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaaran mukaan lautakunta ei ole viranomainen, vaan "valmisteluelin", ja asian käsittely on kesken, kunnes presidentti on arvonimistä päättynyt.