Talous

Yrittäjät
kantavat
huolta
ympäristöstä

Turun Sanomat

Suomen Yrittäjät toteuttaa haastekampanjan, jolla innostetaan jäsenyrittäjiä pohtimaan ympäristön tilaa ja etsimään keinoja, joilla yritykset voivat osallistua Itämerta koskeviin ympäristötalkoisiin. Haastekampanja on jatkoa Suomen Yrittäjien viime syksynä tekemille ilmasto- ja energiapoliittisille linjauksille, joiden tarkoituksena on vaikuttaa maan hallituksen ilmasto- ja energiastrategian valmisteluun.

Auta Itämerta -kampanjaa on valmisteltu yhteistyössä Helsingin ja Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa, jotka haastavat muun Suomen yrittäjät keskusteluun ympäristön tilasta.

Tavoitteena on herättää yrittäjät pohtimaan, miten yrittäjien omilla valinnoilla voidaan vaikuttaa ympäristön tilaan. Yritykset voivat vähentää päästöjään esimerkiksi logistisilla ratkaisuilla, parantamalla materiaali- ja energiatehokkuutta, suosimalla uusiutuvia energianlähteitä ja supistamalla haitallisten aineiden käyttöä. Päästöjä voi vähentää myös muuttamalla yrityksen omia työtapoja.

Haastekampanjassa ei ole kysymys rahasta, vaan tahdonilmaisusta paremman ympäristön puolesta. Kampanjaan voi ilmoittautua nettisivuilla http://www.autaitamerta.fi.