Uutiset

Suomenlahden
onnettomuus-
riskit
kartoitetaan

Turun Sanomat

Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus osallistuu yhteishankkeeseen, jonka tarkoituksena on kartoittaa Suomenlahden meriliikenteen riskit. Suomenlahden meriliikenne on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, ja kasvu on lisännyt ympäristöonnettomuuksien riskiä.

SAFGOT-hankkeessa aiotaan laatia malli, jota voidaan käyttää merionnettomuuden tai merionnettomuudesta aiheutuvan ympäristöonnettomuuden riskin arvioinnissa. Viranomaiset voivat hyödyntää tätä mallia meri- ja ympäristöturvallisuuden parantamisessa.

Kotkalaisen Merikotka-tutkimuskeskuksen vetämä hanke käynnistyi tammikuussa. Hankkeessa ovat mukana Turun yliopiston lisäksi Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.