Uutiset

Valtaosa
palo-
kuolemissa
menehtyvistä
on miehiä

JUSSI ORELL

Valtaosa palokuolemissa menehtyvistä on miehiä. Esimerkiksi viime vuonna yli kolme neljäsosaa paloissa kuolleista oli miehiä. Viime vuonna sattui 90 palokuolemaa. Vuonna 2006 paloissa menehtyi 126 ihmistä, joista lähes 100 oli miehiä.

Tämän vuoden helmi-maaliskuussa kuoli paloissa 24 ihmistä, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Suomen korkeiden palokuolemalukujen selitykseksi on arveltu muun muassa suomalaisten runsasta alkoholin käyttöä, väestön ikääntymistä ja maan pohjoista sijaintia, minkä vuoksi taloja on jatkuvasti lämmitettävä.

Länsi-Suomen läänin uusi valmiusjohtaja Taneli Rasmus arveli Turun Sanomissa (19.3.), että palokuolemien riski kasvaa tulevaisuudessa entisestään väestön ikääntymisen jatkuessa.

Myös suuronnettomuuksien riski on hänen mukaansa aiempaa suurempi. Erityisen riskialttiita paikkoja ovat vanhusten hoitolaitokset.

Läheltä piti -tapauksia tulee ilmi kymmeniä vuosittain.

Virallisena tavoitteena on vähentää palokuolemien määrä noin neljännekseen nykyisestä vuoteen 2012 mennessä.