Uutiset

Korvensuun voimalaitosalue suojellaan

TS/Jonny Holmén<br />Lounais-Suomen ympäristökeskus päätti suojella Mynämäen Korvensuun vanhan voimalaitosalueen rakennukset sekä tehdas- ja asuinpihapiirin, koska miljöö katsottiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi. Uusi omistaja harkitsee päätöksestä valittamista.
TS/Jonny Holmén
Lounais-Suomen ympäristökeskus päätti suojella Mynämäen Korvensuun vanhan voimalaitosalueen rakennukset sekä tehdas- ja asuinpihapiirin, koska miljöö katsottiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi. Uusi omistaja harkitsee päätöksestä valittamista.

ELINA MALKAMÄKI

Lounais-Suomen ympäristökeskus on päättänyt suojella Korvensuun voimalaitosalueen rakennussuojelulain nojalla. Suojeltaviksi määrättiin kaikki tilalla olevat rakennukset sekä niihin kuuluva kiinteä sisustus. Sisustukseen luetaan kuuluvaksi muun muassa konepajarakennuksen, maalariverstaan ja vesivoimalaitoksen vanha tekninen varustus.

Suojelupäätös kattaa rakennusten lisäksi koko tehdas- ja asuinpihapiirin eli myös yhteisen maa-alueen ja vesialueen Laajoesta.

Rajaus noudattelee Museoviraston näkemystä siitä, että koko miljöö on kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus.

Suojeltava alue on siten laajempi kuin alkuperäisessä suojeluesityksessä, jonka kotiseutuyhdistys Wirmo-seura jätti ympäristökeskukselle kaksi vuotta sitten. Seuran esitys koski vain rakennuksia sisustuksineen.

Suojelupäätös annetaan vielä ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

Muutoksiin oltava museoviraston lupa

Ympäristökeskus perustelee ratkaisuaan sillä, että alueen rakennuksilla ja miljööllä on kulttuurihistoriallista merkitystä niiden käytön, tyypillisyyden ja erityisten ympäristöarvojen takia.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tämä historiallisuus on huomioitava jatkossa muun muassa mietittäessä rakennusten käyttöä. Rakennusten ulkoasun ja sisätilojen ominaispiirteet on säilytettävä ja kaikille niitä tai aluetta koskeville toimenpiteille on saatava Museoviraston hyväksyntä. Rakennuksia ei saa purkaa ja uudisrakentaminen on sallittua vain viraston sallimille paikoille.

Suojelupäätös ei sulje pois alueen käyttöä vesivoiman tuotantoon. Museoviraston mukaan alueen alkuperäisten toimintojen palauttaminen on jopa tavoiteltavaa.

Alueen helmikuussa ostanut Tasa-Tulos Oy on ilmoittanut, että sen tavoitteena on käynnistää vesivoiman tuotanto uudelleen. Yrityksen arvion mukaan suojelupäätös tarkoittaa investointeihin noin 70 000 euron lisäkustannuksia. Summalla säilytettäisiin ja pidettäisiin käyttöönotettavissa vanha turbiini ja generaattori.

Omistaja harkitsee valitusta

Tasa-Tuloksen edustajan Juhani Heikkilän mukaan suojelupäätös tietää sitä, että yritys pyrkii myymään alueesta vesivoimalaa ja koskioikeutta lukuunottamatta kaiken muun.

Vanha asuinrakennus ja osa maa-alueista on jo yksityisomistuksessa. Myyntilistalla on myös voimalaitos- ja konepajamuseo, jonka vuokrasopimuksen kunnan kanssa yritys on jo irtisanonut.

Mynämäen kunta ei ole aiemmin ollut kiinnostunut ostamaan museokiinteistöä ja syyskuun puolivälissä asiaa viimeksi käsitellyt kunnanhallitus päätti odottaa ympäristökeskuksen päätöstä ennen kuin ostamisesta tehdään päätöstä suuntaan tai toiseen.

Kunnanjohtaja Seija Österbergin mukaan suojeluratkaisun vaikutuksiin pureudu-

taan kunnassa mahdollisimman pian.

Tasa-Tuloksen Heikkilä ei paljasta, aikooko yritys valittaa suojelupäätöksestä.

- Yritämme kyllä puoliamme pitää, hän muotoilee.