Uutiset

Suomen huoltosuhde
2030 EU:n huonoin

TUOMAS RIMPILÄINEN

Suomen väestöllinen huoltosuhde ei tällä hetkellä suinkaan ole Euroopan epäedullisin, vaan esimerkiksi Ruotsissa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa suhde on huonompi. Eurostatin tilastoissa Suomen huoltosuhteen ennustetaan kuitenkin olevan EU:n epäedullisin vuoteen 2030 mennessä.

Väestöllisessä huoltosuhteessa lasketaan karkeasti huoltajien ja huollettavien suhde.

Suomen väestön ikääntyminen johtaa ennusteiden mukaan siihen, että vuonna 2030 väestöllistä huoltosuhdetta kuvaava luku on 73. Tällä hetkellä se on noin 51, eli 100 työssäkäyvää "elättää" noin 50:tä huollettavaa.

Ilmiö on yleiseurooppalainen. Vuonna 2003 EU:n väestöstä 16,5 prosenttia oli yli 65-vuotiaita. Eurostatin väestöskenaarion mukaan heitä on vuonna 2030 jo neljännes ja vuonna 2050 kolmannes väestöstä.

Vuonna 2030 heti Suomen jälkeen huonoimmassa asemassa ovat Ranska ja Saksa (69) sekä Belgia ja Ruotsi (68). Parhain suhde on tuolloin Slovakiassa (53), Irlannissa (55) ja Baltian maissa (57). Suomen osalta tilannetta selittävät niin sanotut suuret ikäluokat.

Entisissä sosialistimaissa sodanjälkeiset vuodet olivat alhaisen syntyvyyden aikaa.

Väestöllisen huoltosuhteen eräs osa on vanhushuoltosuhde, joka kertoo periaatteessa sen, kuinka monen eläkeläisen toimeentulon yksi työikäinen turvaa. Tällä hetkellä esimerkiksi Ruotsissa on suhteellisesti enemmän vanhuksia kuin Suomessa, mutta siihenkin on tulossa muutos. Suomi ohittaa Ruotsin vanhusten suhteellisessa määrässä vuoteen 2030 mennessä.