Talous

Merenkulku purjehtii nyt aallon harjalla

KIRSI TURKKI

Merenkulku on kääntynyt selväksi kasvualaksi. Varustamobarometriin vastanneista yrityksistä valtaosa odottaa merikuljetusten kasvavan tai pysyvän nykyisellä korkealla tasolla. Hyvä kysyntä on nostanut myös rahtihintoja.

- Enemmistö varustamoista näkee, että kuljetusten kysyntä kasvaa. Sekä tuonnin että viennin ennusteet ovat positiiviset, barometrin tehneen SPC Finlandin tutkija Pekka Sundberg sanoo.

Kova kysyntä on nostanut rahtihintoja viimeisen puolen vuoden aikana. Puolet vastaajista arvioi rahtihintojen säilyvän korkealla tasolla ja kolmannes arvioi hintojen jopa nousevan.

Myös varustamojen oman toiminnan kehitys on ollut positiivista.

Liikevaihdot ovat kasvaneet, samoin merihenkilöstön määrä. Henkilöstön määrä on kasvanut sekä Suomen että ulkomaisen lipun alla purjehtivilla aluksilla.

Merihenkilöstön saannin vaikeus koetaan jo rajoittavaksi tekijäksi varustamoalalla. Erityisesti pulaa on konepuolen henkilöstöstä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tonnistoinvestointeihin ala odottaa kasvua seuraavan kahden vuoden aikana.

Kustannusten nousu varjona

Merenkulkualan nykyistä positiivista kehitystä varjostaa kustannusten nousu. Barometrissä seurataan sekä polttoaineen että miehistökustannusten hintakehitystä.

Polttoöljyn hinta on noussut viimeisen puolen vuoden aikana ja suurin osa vastaajista arvioi hinnan nousevan edelleen.

Myös miehistökustannukset ovat nousseet sekä Suomen lippua että ulkomaan lippua käyttävissä laivoissa. Miehistökustannusten ennakoidaan myös jatkavan nousuaan.

Ilmapiiri kohentunut

Varustamojen mielestä Suomen merenkulkupolitiikassa kurssi on nyt kääntynyt. Merenkulkupolitiikkaa kartoittavan kysymyksen saldoluku ei ensi kertaa ole negatiivinen.

- Hallitusohjelmaan sisältyy monia merenkulun edellytyksiä parantavia ajatuksia, kuten tonnistoveron uudistus, arvioi ilmapiirin muutoksen syytä Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja Juhani Vainio .

Varustamobarometrin tekee kahdesti vuodesta Shortsea Promotion Centre Finland, joka on osa Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskusta.

Tällä kertaa kysely tehtiin 26:lle Suomen Varustamoyhdistyksen, Rahtialusyhdistyksen ja Ålands Redarföreningin jäsenelle. Kyselyyn vastasi 19 varustamoa.