Talous

Kuluttajat
uskovat
säästämiseen

Turun Sanomat (Startel)

Kuluttajat pitävät säästämistä nyt hyvin kannattavana. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan mukaan kuluttajien arviot säästämisen kannattavuudesta olivat toukokuussa kaikkien aikojen valoisimmat.

Kuluttajien luottamus talouteen pysyi toukokuussa lähes ennallaan verrattuna huhtikuuhun. Luottamusta mittaava indikaattori sai lukeman 17,7, kun se huhtikuussa oli 17,9.

Verrattuna viime vuoden toukokuuhun luottamus vahvistui selvästi, sillä vuosi sitten indikaattori oli lukemassa 13,9.

Kuluttajien odotukset työttömyyskehityksestä ja myös omasta taloudesta heikkenivät toukokuussa jonkin verran huhtikuuhun verrattuna. Arviot Suomen taloudesta sen sijaan kohenivat.

Ennätyksellisen suuri osuus kuluttajista, 78 prosenttia, piti toukokuussa ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten osuus oli 67 prosenttia.

Neljännes kuluttajista arvioi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Heikompaan kehitykseen uskovia oli 18 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti toukokuussa 29 prosenttia kuluttajista. Vain yksi kymmenestä arvioi taloustilanteensa huononevan.