Uutiset

Saattokoteja
toivotaan
kirkon
toimintaan

Turun Sanomat

Kirkon strategia vuodelle 2015 sai salintäyden yleisön visioimaan kirkon tulevaisuutta. Vahvoiksi ydinalueiksi nousivat hengellisen elämän vahvistaminen, maallikkojen rooli sekä vuorovaikutuksen tärkeys.

Saattohoito nousi esille keskustelussa kirkon vastuusta heikommista. Saattokoteja on vain harvassa kaupungissa, ja saattotyö nähtiin kirkolle erittäin sopivana toimintana. Kirkkopäiväyleisö kannatti ehdotusta saattokotien perustamisesta.

Kirkkohallituksen asettaman työryhmän on määrä saada strategia valmiiksi tämän vuoden aikana.