Uutiset

Työllistämismäärärahoja
kohdennetaan uudelleen

Valtio rahoittaa uusia menoja kohdentamalla uudelleen etenkin työllistämismäärärahoja. Menoja lisäävät esimerkiksi opintotukien, kansaneläkkeiden ja yksinhuoltajien lapsilisien korotukset. Valtioneuvosto hyväksyi perjantaina selonteon valtiontalouden neljän seuraavan vuoden menokehyksistä. Eduskunta pui selontekoa ensi viikolla.

Jo hallitusohjelmassa sovittiin, että menokehysten sisällä kohdennetaan vaalikauden loppuun mennessä 250 miljoonaa euroa uudelleen. Kehysneuvotteluissa tämä tarkentui 251 miljoonaksi euroksi.

Työllistämisen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen määrärahoja vähennetään 107 miljoonaa euroa vuonna 2011, kun työllisyys on parantunut. Hallitus korostaa kehyspäätöksessään, että työllisyysmäärärahoja kohdistetaan aiempaa tehokkaampiin työllisyyttä edistäviin toimiin.