Uutiset

Turun amk:n rakentamisen koulutusohjelma ei kiinnosta

EERO PUKKINEN

Turun ammattikorkeakoulun juuri perustettu rakentamisen koulutusohjelma ei houkuttele hakijoita. Opiskelijoiden oli jätettävä hakemukset ylempään amk-ohjelmaan toukokuun alussa, mutta hakuaikaa päätettiin jatkaa heinäkuun puoleen väliin saakka alhaisen hakijamäärän vuoksi.

Hakemuksia jätettiin noin kaksikymmentä, joista 15 hakijaa täytti koulutukseen vaadittavat kriteerit. Aloituspaikkoja on yhteensä 25.

- Hakijamäärä oli pettymys, mutta uskomme lisäajan poikivan uusia hakijoita, kiinteistötekniikan yliopettaja Jouko Lehtonen kertoo.

- Tilanne on ristiriitainen, koska rakentamisen peruskoulutukseen eli rakennustekniikkaan meille tulee vuosittain huomattava määrä hakemuksia. Vaikuttaa siltä, että tieto uudesta koulutusohjelmasta ei ole saavuttanut opiskelijoita, ammattikorkeakoulun rehtori Juha Kettunen toteaa.

Kettusen mukaan hakijamäärään vaikuttaa myös rakennusalan kuumentunut markkinatilanne. Rakennustekniikasta valmistuneet revitään töihin heti valmistumisen jälkeen, eikä jatkokoulutusta koeta tarpeellisena.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Pyrimme tosissamme käynnistämään opetuksen syksyllä, mutta liian pieniä ryhmäkokoja ei ole taloudellisesti järkevää ylläpitää. Pohdimme tilannetta uudestaan hakuajan päättymisen jälkeen, Kettunen sanoo.

Koulutusohjelman tavoitteena on syventää opiskelijan ammatillista ydinosaamista ja parantaa valmiuksia kokonaisuuksien hallintaa. Ohjelman kehittämiseen ja suunnitteluun on osallistunut Varsinais-Suomen yrittäjien neuvottelukunta.

Kauppakorkeakouluun tunkua

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Turun kauppakorkeakouluun jätettiin 2 136 hakemusta. Yhteisvalinnassa voi hakea enintään kolmeen yliopistoon. Haku tapahtuu yhdellä hakulomakkeella, jossa hakija asettaa yliopistot ensisijaisuusjärjestykseen.

Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi viime vuoteen verrattuna yli sadalla ja kokonaismäärä kahdellasadalla. Lähes kaikissa muissa kauppatieteellisissä tiedekunnissa hakijamäärät pysyivät ennallaan tai laskivat.