Uutiset

Väitös: Immateriaalioikeudet
eivät istu digiaikaan

ERJA TAPANA

Perinteisten immateriaalioikeuksien oikeuttaminen ei digitaalisella ajalla ole helppoa. Väitöstyössään VTM Kai K. Kimppa osoittaa, että erityisesti tekijänoikeuden ja patentin oikeutuksen perusteleminen on perinteisellä tavalla hyvin ongelmallista. Työn näkökulma tietotekniikkaan on pitkälti filosofis-juridinen.

Oikeutusten pohjana omistusoikeus ja velvollisuudet aineettoman tuotteen tekijää kohtaan ovat väittelijän mukaan riittämättömiä syitä immateriaalioikeuksien perusteeksi.

- Informaation digitalisoituminen muuttaa sen levittämisen luonnetta merkittävästi. Aiemmin informaatio tallennettiin analogisessa muodossa: tekstinä paperille tai vaikkapa kohoumina levyille. Nyt se tallennetaan yhä enenevästi bitteinä, mediasta riippumattomina. Informaation kopiointi on helppoa, ja se tapahtuu lähes kustannuksitta.

Omistusoikeus perustuu väittelijän mukaan resurssien rajallisuuteen, ja sen digitalisaatio on käytännössä jo poistanut.

- Immateriaalioikeudet myös rajoittavat materiaalista omistusoikeutta, jota on pidetty perusoikeutena. Velvollisuus aineettoman tuotteen tekijää kohtaan taas on yksipuolinen perustelu, sillä sen esittäjät eivät huomioi velvoitteita näitä tuotteita käyttäviä kohtaan, väittelijä perustelee.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Vaihtoehtona nykykäytännölle väitöskirjassa esitetään vapaata ja avointa lähdekoodia, jolla kaikki aineeton materiaali tulisi julkistaa.

Väitöstyössä pohditaan myös historiallista näkökulmaa. Kimpan mukaan lähes kaikki yhteiskunnat ovat rikkoneet toistensa immateriaalisia oikeuksia oman teollistumisensa aikana.

- Jostain syystä tämä oikeus ei yllä parhaillaan teollistuviin maihin. Nyt maat kuitenkin rikkovat kansainvälisiä oikeuksia joko jäämällä sopimusten ulkopuolelle tai olemalla välittämättä niistä.

Valt. maist. Kai K. Kimpan väitöskirja "Immateriaalioikeuksien oikeutettavuuden ongelmista ohjelmistojen ja muun digitaalisen median suhteen" esitetään julkisesti tarkastettavaksi lauantaina 26. toukokuuta 2007 Turun yliopistossa ICT-talon auditoriossa Beta, Joukahaisenkatu 3-5.