Uutiset

Raportti: Suomessa yhä puutteita romanien oloissa

Helsinki,
(stt)

Suomessa on edelleen parannettavaa romanien, venäjänkielisten ja somalien oloissa. Asiasta kertoo rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä vastaan toimiva Euroopan neuvoston elin ECRI raportissaan.

Lisäksi ECRI kehottaa Suomen viranomaisia varmistamaan, ettei turvapaikanhakijoita poisteta maasta ennen kuin turvapaikkapäätöstä koskeva valitus on käsitelty.

ECRI huomauttaa, ettei julkinen, varsinkaan poliittinen keskustelu turvapaikkakysymyksistä ole Suomessa kehittynyt ECRIn viisi vuotta sitten julkistetun edellisen raportin jälkeen.

Toisaalta Suomessa on ECRIn mukaan tapahtunut viidessä vuodessa myös kehitystä. Suomi on muun muassa ratifioinut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12. lisäpöytäkirjan ja vahvistanut rasismin ja rotusyrjinnän vastaisia oikeudellisia käytäntöjä. Tämä näkyy esimerkiksi rikoslaissa, jossa on nykyään nimenomainen säännös rasismista rangaistuksen koventamisperusteena.