Uutiset

Metalliyritykselle
iso lasku laittomasta
irtisanomisesta

Turun Sanomat

Turun hovioikeus on määrännyt virtolaisesta metallialan yrityksestä irtisanotulle entiselle pääluottamusmiehelle 14 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen laittomasta työsuhteen purkamisesta. Korvausta tuomittiin noin 32 000 euroa ja yritys joutuu maksamaan myös asianomistajan noin 20 000 euron suuruiset oikeudenkäyntikulut.

Tampereen käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt kanteen.

Irtisanottua edustaneen turkulaisen asianajaja Olavi Höltän mukaan työriitajutut ovat entistä vaikeammin ennakoitavia tuomioistuimissa. Alioikeus arvioi tässä tapauksessa työsopimuksen irtisanomisen lailliseksi, kun taas hovioikeus katsoi, ettei purkamiseen ollut perusteluja. Hovioikeus joutui äänestämään korvauksen määrästä, koska oikeuden puheenjohtaja olisi määrännyt yrityksen korvaamaan 23 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Puheenjohtajan mielestä kantajan asema luottamusmiehenä oli korottava tekijä, mutta myös työsuhteen pitkä kesto ja irtisanotun kuulemisvelvollisuuden laiminlyönti olisivat nostaneet korvauksen määrää.

Puheenjohtajan mukaan hyvitystä olisi pitänyt maksaa myös yhdenvertaisuuslain rikkomisesta.

Metalliteollisuuden työehtosopimuksessa luottamusmiessopimuksen vähimmäiskorvaus on sovittu 10 kuukauden palkkaa vastaavaksi.