Talous

Munakunnan tulos
reippaasti tappiolla

Turun Sanomat

Munakunta-konsernin liikevaihto laski viime vuonna kuudella prosentilla 38,3 miljoonaan euroon. Liikevaihdon lasku johtui kotimaan myyntihintojen voimakkaasta laskusta. Ostohinnat olivat edellisen vuoden tasolla tai korkeammat. mistä johtuen ainekulujen osuus liikevaihdosta nousi.

Tilikauden tulos ennen satunnaiseriä oli 2,6 miljoonaa euroa tappiollinen (-0,4). Omavaraisuusaste on hyvä 46% ja maksuvalmius tyydyttävä.

Tuottajilta hankittiin yhteensä 29,0 miljoonaa kiloa kananmunia, mikä on sama määrä kuin edellisenä vuonna.

Kananmuna-alalla on lähivuosina edessä poikkeuksellisen suuret haasteet ja ennennäkemätön investointitarve, kun tuotanto siirretään uusiin tuotantomuotoihin.