Talous

Talvivaaran
kaivokselle
ympäristölupa

Sotkamon Talvivaaran nikkelikaivoshanke etenee. Hanke on saanut toiminnan aloittamisen kannalta välttämättömän ympäristö- ja vesitalousluvan.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön toimitusjohtaja Pekka Perä on lupaan tyytyväinen. Tavoitteena on aloittaa malmin louhinta jo vuoden 2009 alussa. Talvivaaran alueella on tehty valmistelevia töitä pitkin talvea. Kaivosyhtiö on jo ennen ympäristö- ja vesiluvan saamista hankkinut omistukseensa maa-alueita, joilta on raivattu linjoja rautateille ja voimalinjoille.

Perän mukaan rakentaminen alkaa tosissaan, kunhan rahoituskuviot loksahtavat lopullisesti kohdalleen.