Uutiset

Suomi tarjoaa
öljyntorjunta-
kalustoa
Latvialle

Suomi tarjoaa Latvialle apua Väinäjokeen valuneen öljyn torjumiseksi. Suomen ympäristökeskuksen mukaan Suomi voisi toimittaa Latviaan 1,5 kilometriä öljyntorjuntapuomia ja muuta keräyskalustoa.

Latvian ympäristöviranomaisilta saatujen tietojen perusteella maahan on valunut arviolta 100 000 tonnia dieselöljyä, josta osa on valunut jokeen saakka. Öljy on peräisin Valko-Venäjällä perjantaina tapahtuneesta öljyputken vuodosta. Vuoto on jo korjattu.