Uutiset

Taloyhtiö
voivat saada
kunto-todistuksen
jo keväällä

Taloyhtiöt voivat saada jo loppukeväästä kuntotodistuksen. Todistus kertoo taloyhtiön kunnon viisiportaisella asteikolla.

Todistusta valmistelleet uskovat, että se tuo asuntomarkkinoille lisää avoimuutta ja parantaa asuntoyhtiöiden johtamista. Todistus on kuitenkin täysin vapaaehtoinen. Lähivuodet näyttävät, jääkö kuntotodistus pienen piirin erikoisuudeksi, vai leviääkö se niin laajalle, että se vaikuttaa esimerkiksi asuntojen hintoihin.

Kuntotodistuksen tarkoitus on kertoa maallikolle nopeasti ja yksinkertaisesti missä kunnossa taloyhtiö on ja miten sitä johdetaan. Siinä on esimerkiksi asiantuntijan arvio seuraavan kymmenen vuoden aikana tarvittavista remonteista ja niiden hinnasta.