Uutiset

Hoitajat vaativat lisää rahaa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super esittää erillisen hoivarahaston perustamista. Liitto vaatii myös lisää rahaa vanhusten peruspalveluihin sekä tiukempaa valtion ohjausta tämän rahan käyttöön. Kuntien valtionosuuksia olisi lisättävä myös sen vuoksi, että hoitajien palkkatasoa voidaan nostaa. Nykyisin 40 prosenttia koulutetuista hoitajista työskentelee muualla kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa.