Uutiset

Velkua
saa lisää
omakotitontteja

Teersalon ja Vaihelan kaavat ovat edenneet niin pitkälle, että vaativat enää valtuuston hyväksynnän. Velkuan kunnanhallitus hyväksyi myös Sekstantin alueen asemakaavan, joka lähinnä vahvistaa nykytilanteen, mutta tuo yhden uuden omakotitontin lisää. Valtuustoon etenevä Teersalon asemakaava tuo pikkukuntaan runsaat uutta 20 omakotitonttia, mikä on huomattava lisäys tarjontaan. Teersalo käsittää keskustan alueen, jonne palvelut ovat sijoittuneet. Omakotitonttien lisäksi Teersaloon on kaavoitettu rakennuspaikat kolmelle uudelle rivitalolle ja seitsemälle vapaa-ajan asunnolle.

Vaihelan asemakaava käsittää Vaihelan tilan talouskeskuksen, ja tuo alueelle yhteensä vajaat 2000 neliötä uutta rakennusalaa. Kunnanhallitus päätti myös, että Velkuanmaan yleiskaava ajanmukaistetaan. Edellinen yleiskaava on peräisin vuodelta 1996. Tarkoituksena on pohtia sitä, mikä on matkailun merkitys alueella, jossa on paljon loma-asutusta.