Uutiset

Monikuntaliitosselvitystä
ei heti tyrmätty Huittisissa

HANNU RINTAKOSKI

Kovin suurta innostusta ei Äetsän ja Punkalaitumen ehdotus monikuntaliitoksen selvittämisestä Huittisten kaupunginvaltuustossa maanantai-iltana herättänyt. Asiasta sentään keskusteltiin eikä sitä suoraan tyrmätty. Vammalan kaupunginvaltuusto merkitsi edellisviikolla hankkeen tiedokseen ilman yhtään puheenvuoroa.

Vs. kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula korosti, että selvitystyö on turha, ellei hankkeen toteuttamiseen ole todellista valmiutta. Myös Vampulan kantaa on kysyttävä. Maakuntarajalla ei Ujula nähnyt olevan merkitystä

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aimo Lepistö (kesk) piti selvänä, että kuntakoko suurenee, mutta tässä vaiheessa pitäisi keskittyä yhteistoiminta-alueiden muodostamiseen. Perusterveydenhuollossa hän näki Säkylän suunnan varteenotettavana vaihtoehtona.

Jukka Kivimäki (vas) ja Aarno Korpela (sd) korostivat myös, ettei iso kunta saa olla selvitystyön ainoa päämäärä.

Aimo Hurri (kesk) arvioi, että Satakunnan loppu lähenee, jos Huittinen siitä liukenee.

Lopulliset vastaukset selvitystyöhön liittyviin kysymykseen kunnilta pyydetään ensi kesäkuuhun mennessä. Laajennettu seututyöryhmä kokoontuu käsittelemään vastauksia 6. kesäkuuta. Hankkeen edistyminen edellyttää, että siinä ovat mukana vähintään kaikki neljä aloitteessa mainittua kuntaa. Ainakaan vielä vuonna 2009 ei liitos voi tällä aikataululla toteutua.