Talousliite

"The Fed" varautuu pahimpaan

hdysvaltain keskuspankki Federal Reserve, tuttavallisemmin "The Fed", jätti odotetusti ohjauskorkonsa ennalleen viime viikon kokouksessaan. Kokouksen jälkeen annettu lehdistötiedote oli kuitenkin poikkeuksellinen siinä mielessä, ettei siinä pitkästä aikaa sanottu mitään rahapolitiikan kiristämisen tarpeellisuudesta.

Yhdysvalloissa Fedin lehdistötiedotteiden - kuten myös pääjohtajan lausuntojen -tulkinta - on kehittynyt lähestulkoon omaksi tieteekseen, jossa kiinnitetään yhtä paljon huomiota siihen mitä jätetään sanomatta kuin siihen mitä sanotaan. Näin ollen viime viikon lehdistötiedotetta on tulkittu merkkinä siitä, että Fediltä alkaa löytyä valmiutta jopa koronalennuksiin tarpeen niin vaatiessa.

Tällainen tarve saattaakin tulla Fedille eteen varsin pian. Viime vuoden loppupuolella alkanut asuntohintojen alamäki jatkuu edelleen, nakertaen viime vuosien asuntobuumin aikana huippukalliita asuntoja ostaneiden varallisuutta. Samalla amerikkalaiskuluttajilta on viety mahdollisuus rahoittaa kulutustaan - joka jo pitkään on reippaasti ylittänyt heidän käytettävissä olevat tulonsa - käyttämällä jatkuvasti kallistuvia asuntojaan uusien kulutusluottojen vakuutena.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

suntomarkkinoihin liittyy toinenkin Yhdysvaltain talouskasvua uhkaava tekijä. Menneinä hyvinä vuosina, jolloin asuntohinnat näyttivät olevan loputtomassa nousussa, sekä pankit että rahoitusyhtiöt myönsivät auliisti asuntolainoja myös vähemmän luottokelpoisille asiakkaille. Tämän holtittomuus on nyt kostautumassa nopeasti kasvavina luottohäiriöinä ja -tappioina.

Pankkien ja rahoituslaitosten kannalta ti-lannetta pahentaa vielä se, että näiden riskilainojen vakuutena olevat asunnot ovat hyvää vauhtia menettämässä arvoaan.

Jos luottotappiot vielä kasvavat, amerikkalaispankit joutuvat toimimaan kuten pankit yleensäkin toimivat kriisitilanteessa, eli tiukentamaan luotonantoaan.

Velkarahan varassa pyörivälle amerikkalaisten kulutusjuhlalle tämä saattaa pahimmillaan tietää pikaista ja dramaattista loppua.

Ja kun yksityisten kulutusmenojen osuus Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta on peräti 70 prosenttia, ei ole liioiteltua sanoa, että maan talouskasvu seisoo tai kaatuu kulutuskysynnän mukana. Tätä taustaa vastaan ei ole mitenkään yllättävää, että talouden signaaleja yleensä varsin tarkasti lukeva Fedin entinen pääjohtaja Alan Greenspan pitää taantumaa mahdollisena vielä tämän vuoden aikana.

yös Fedin nykyisen johdon on siis jo korkea aika varautua pahimpaan. Rahapolitiikka vaikuttaa parhaassakin tapauksessa talouteen pitkällä viiveellä, ja näin ollen korkotason alentamista ei enää parane viivytellä kovinkaan kauan. Tilannetta mutkistaa kuitenkin se, että inflaatio, talouskasvun hidastumisesta huolimatta, edelleenkin ylittää sen 1-2 prosentin inflaatiotavoitteen, johon keskuspankin nykyinen pääjohtaja Ben S. Bernanke on käytännössä sitoutunut.

Syvään laskusuhdanteeseen tai taantumaan verrattuna pieni lipsuminen inflaatiotavoitteesta on pikkujuttu. Valitettavasti inflaatiotavoitteesta on kuitenkin tullut pääjohtaja Bernanken ikioma pikku keppihevonen, jolla hän on yrittänyt erottua legendaarisesta edeltäjästään. Näin ollen on edelleenkin syytä pelätä, että koronalennusta jäädään sittenkin odottamaan aivan liian kauan.