Uutiset

Keraamisissa
keittotasoissa
turvallisuus-
puutteita

Bosch ja Siemens ovat havainneet sähkövian eräissä keraamisissa keittotasoissaan.

  Tasojen takimmaiset keittoalueet voivat lämmetä itsestään sähköjärjestelmässä olevan virheen takia. Sen sijaan etummaiset induktiokeittoalueet toimivat normaalisti.

Bosch ja Siemens pyytävät kyseisen keittotason omistajia ottamaan yhteyttä numeroon 0800-115766. Viallisista tasoista saa lisätietoa verkosta osoitteesta www.service-management-web.com.