Uutiset

Kolme neljästä torjuu 16-vuotiaiden äänioikeuden

Helsinki,
(STT)

Kuusitoistavuotiaiden äänioikeus ei saanut kannatusta Kuntaliiton teettämässä kyselyssä. Kuntalehdessä julkaistussa kyselyssä vain 24 prosenttia vastanneista halusi antaa jo 16-vuotiaille äänioikeutta kunnallisvaaleissa. Ajatusta vastusti 73 prosenttia vastanneista.

Kriittisimpiä ajatukselle oli nuorin 18-24-vuotiaiden ikäluokka, joista vain 19 prosenttia oli valmiita laskemaan äänioikeusikää.

Taloustutkimuksen tekemään ja Kuntaliiton tilaamaan kyselyyn vastasi vajaa tuhat äänioikeutettua suomalaista. Kyselyssä selvitettiin myös kansalaisten näkemyksiä kuntien tehtävistä ja vastuista.

Kyselyssä selvitettiin, miten kansalaiset mieluiten haluaisivat turvata oman kotikuntansa hyvinvointipalvelut. Vastaajat saivat valita kaksi vaihtoehtoa. Suosituimmat konstit olivat palvelujen tuotannon tehostaminen (40 prosenttia) ja hallinnon tehostaminen (32 prosenttia).

Nykyistä laajempi yhteistyö vapaaehtoisjärjestöjen kanssa oli mieleinen vaihtoehto 29 prosentille vastanneista, ja 22 prosenttia luotti paikallisen päätösvallan lisäämiseen.