Uutiset

Serbia välttyi poliittiselta kriisiltä

LK/REUTERS<br />Kosovon serbit juhlivat kansanäänestyksen tulosta sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä.
LK/REUTERS
Kosovon serbit juhlivat kansanäänestyksen tulosta sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä.

Serbia vältti hiuksenhienosti sitä uhanneen poliittisen kriisin, kun äänestäjät hyväksyivät viikonvaihteessa uuden perustuslain. Perustuslain hyväksyminen tasoitti samalla tietä ennenaikaisille parlamenttivaaleille, joita on suunniteltu loppuvuodeksi.

Alustavien virallisten tulosten mukaan 52,3 prosenttia äänioikeutetuista äänesti perustuslain hyväksymisen puolesta. Runsaat 54 prosenttia äänestäjistä kävi uurnilla.

Pääministeri Vojislav Kostunican mukaan äänestystä voitiin kuvata uudeksi aluksi Serbialle. - Tämä on historiallinen hetki, Serbian kehityksen uuden aikakauden alku, hän sanoi tuloksen varmistuttua.

Hallitus ahtaalla

Perustuslain hylkääminen olisi ollut kova isku Kostunicalle, sillä Serbian hallitus on jo nyt ajautunut ahtaalle EU:n keskeytettyä lähentymisneuvottelut sen kanssa. Serbian uskotaan myös menettävän hallintonsa Kosovon maakunnasta YK:n kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Äänestys nähtiinkin hallituksen todennäköisenä yrityksenä haitata neuvotteluja, joiden uskotaan johtavan Kosovolle tarjottavaan jonkinasteiseen itsenäisyyteen vuoden loppuun mennessä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Uuden perustuslain tarve nousi esille kesäkuussa, kun Montenegro irtosi valtioliitosta ja julistautui itsenäiseksi. Uusi laki vahvistaa Kosovon olevan erottamaton osa Serbiaa. Siinä turvataan myös mm. vähemmistöjen oikeudet ja vaaditaan kuolemanrangaistuksen poistamista sekä ihmiskloonauksen kieltämistä.

Vaikka äänestysvilkkaus ylitti niukasti vaaditun 50 prosentin rajan, piti pääministeri Kostunica sitä enemmän kuin tyydyttävänä. Kosovon albaanit eivät äänestykseen osallistuneet.

- Serbia on nyt vahvempi, kun sillä on perustuslaki, jossa edelleen vahvistetaan Kosovon olevan erottamaton osa Serbiaa, Kostunica sanoi.

Arvostelua kiireestä

Oppositio ja kansalaisjärjestöt ovat arvostelleet hallitusta siitä, että se laati perustuslain kiireessä. Yksi syy tähän lienee se, että horjuva hallitus haluaa tulla valituksi uudelleen ennen kuin päätös Kosovon tulevaisuudesta tehdään. Jos Kosovolle myönnetään itsenäisyys, istuva hallitus Serbiassa kärsii vaaleissa tappion.

Parlamentin odotetaan lähipäivinä varmistavan perustuslain, minkä jälkeen maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit. Vaalipäiviksi on veikkailtu joko joulukuun 17:ttä tai 24:ttä.

EU torjui Kosovon osalta

EU:n komissio torjui maanantaina Serbian uuden perustuslain kohdan, jossa todettiin Kosovon olevan olennainen osa Serbiaa. Komission mukaan sunnuntaina kansanäänestyksessä hyväksytty perustuslaki on tältä osin ristiriitainen, koska Kosovon albaanienemmistö ei voinut osallistua äänestykseen.

Komission edustaja Krisztina Nagy sanoi olevansa tyytyväinen tietoihin, joiden mukaan Slobodan Milosevicin aikainen perustuslaki on korvattu uudella lailla. Hän huomautti EU:n vaatineen Serbiaa uudistamaan perustuslakiaan, jotta laki vastaisi nykyajan vaatimuksia.

Rajattu itsenäisyys

Nagy totesi samalla, että Kosovon tulevasta asemasta neuvotellaan parhaillaan YK:n välittäjänä toimivan Martti Ahtisaaren johdolla.

- Uuden perustuslain sisältämä julistus Kosovosta on ristiriitainen johtuen siitä tosiseikasta, että sunnuntain kansanäänestyksessä käytetty vaaliluettelo oli vuodelta 2001 eikä siinä ole mukana kosovolaisten enemmistöä, Nagy sanoi.

Kosovolaiset, joista 90 prosenttia on albaaneja, eivät saaneet kutsua osallistua kansanäänestykseen. Nekin, jotka kutsun saivat, jättivät äänestämättä todeten, ettei kansanäänestys muuta heidän vaatimustaan täydellisestä itsenäisyydestä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kosovolainen Express -lehti arvioi maanantaina, että Ahtisaari ehdottanee maakunnalle rajattua itsenäisyyttä. Lehden haastattelemat diplomaatit arvelivat, että ehdotuksessa jatkettaisiin kansainvälisen yhteisön läsnäoloa Kosovossa jossakin muodossa.

YK on hallinnoinut Kosovoa vuoden 1999 kesästä lähtien.