Uutiset

Ruskon sikalakylä tarvitsee
kaavoitusta ja useita lupia

HARRI KAVÉN

Lounais-Suomen ympäristökeskus suhtautuu Ruskoon suunniteltuun sikalakylään kriittisesti, vaikka myöntääkin, että sikalakylän ympäristövaikutusten arviointi (yva) on tehty kunnolla.

Ympäristökeskuksen yva-lausunnon mukaan sikalakylän toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta sekä useita eri lupia. Kaavamuutoksen tarve tosin koskee sikalakylän laajinta vaihtoehtoa; siinä kylä koostuu kahdeksasta sikalasta, joissa on yhteensä 15 000 eläintä.

"Hanke ei edusta kokoluokaltaan perinteistä maa- tai metsätaloutta, vaan vastaa enemmänkin teollisuuslaitosta, jolloin sen sijoittaminen alueelle ei ole suoraan voimassa olevan kaavan mukaisena perusteltua", ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan.

Lausunnon mukaan vähäiset puutteet yva-selostuksessa on korjattavissa, kun hankkeille haetaan yksittäisiä ympäristölupia.

Ensimmäinen lupa vireille

Sikalayrittäjä Timo Heikkilä kertoo, että hän aikoo vielä tänä vuonna hakea ympäristölupaa sikalakylän niin sanotun kakkosvaiheen toteuttamiseksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Yva-menettelyssä viimeisenä mukana olleen vaihtoehto 3:n mukaista laajennusta ei ole nyt suunnitelmissakaan, Heikkilä toteaa.

Tarkoitus on rakentaa uusi sikala Ruskon ja Maskun väliselle metsäalueelle 2004 valmistuneen sikalan viereen. Mikäli hanke toteutuu, Heikkilä lopettaa toiminnan 1969 rakennetussa, 750 lihasian sikalassa, joka sijaitsee Hujalantien varressa.

Tämän jälkeen sikalakylässä on kahdessa rakennuksessa yhteensä 2 000 emakkoa ja 1 000 lihasikaa. Sikaloiden yhteinen pinta-ala on 1,7 hehtaaria.

Yva poiki 16 lausuntoa ja 32 mielipidettä

Heikkilän mukaan ympäristöluvan hakemiseen on nyt hyvä pohja yva-menettelyssä kertyneiden osviittojen ja palautteen ansiosta.

- Yva meni hyvin, kun sekä alueen asukkaat ja kunnat olivat siinä aktiivisesti mukana, Heikkilä sanoo.

Runsaan vuoden kestäneen yva-menettelyn aikana sikalakylä-hankkeesta annettiin 16 pyydettyä lausuntoa, lisäksi jätettiin 32 mielipidettä. Keskeisimmin kannanotoissa nousivat esiin sikaloiden toiminnan ja lietteen levittämisen hajuhaitat, kuljetukset sekä sikaloiden vedenhankinta.