Uutiset

Karmela
Liebkindille
ETMU-palkinto

Professori Karmela Liebkind on saanut ETMU-tunnustuspalkinnon 30-vuotisesta työstään etnisten suhteiden tutkimuksen parissa. Palkinto luovutettiin perjantaina Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran konferenssissa Tampereella.

Palkinnon perusteluissa Liebkindin tutkimus- ja opetustyötä luonnehditaan uraauurtavaksi.

Hän on Suomessa ensimmäisten tutkijoiden joukossa tuonut kieli- ja kulttuurivähemmistökysymykset yhteiskuntatieteelliseen tarkasteluun ja yleisön tietoisuuteen.