Uutiset

Suomelle
EU-tuomioita
Ahvenanmaan
viivästyksistä

EY-tuomioistuin antoi Suomelle torstaina kolme langettavaa päätöstä. Tuomiot tulivat EU:n lainsäädännön toimeenpanon viivästysten vuoksi. Kaikki tapaukset koskivat Ahvenanmaata.

Suomen hallitus myönsi viivästykset. Lakien täytäntöönpano on myöhästynyt muun muassa sähköromun käsittelyä koskevan direktiivin osalta.

Ahvenanmaan itsehallinnosta johtuvat aikaviiveet ovat poikineet usein aiemminkin huomautuksia Suomelle.

Sääntörikkomuksissa on usein kyse nimenomaan teknisistä viiveistä, mutta myös varsinaisia asiariitoja on esiintynyt. Viime joulukuussa Suomi sai luonnonsuojelulakien perusteella tuomion lintujen kevätmetsästyksestä.