Uutiset

Kolme Tyksin ylilääkäriä
kanteli sairaalan ylipaikoista

LEENA KORJA-KASKIMÄKI

Kolme Turun yliopistollisen keskussairaalan klinikan ylilääkäriä on kannellut Länsi-Suomen lääninhallitukselle Turun kaupungin tavasta makuuttaa ylipaikoilla iäkkäitä turkulaispotilaita, jotka eivät läheskään aina kuulu yliopistotasoiseen sairaalaan. Ylilääkäreiden mielestä ylipaikat vaarantavat potilasturvallisuuden.

Kantelun allekirjoittajat, sisätautiklinikan ylilääkäri Jorma Viikari , neurologian klinikan ylilääkäri Reijo Marttila ja kirurgian klinikan ylilääkäri Timo Savunen , korostavat, että ylipaikkatilanteesta on jo vuosia raportoitu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johdolle ja erityisesti Turun kaupungille.

- Vaikka tilanne on viime kuukausina vain pahentunut, ei mitään näkyvää konkreettista muutosta Turun terveyspolitiikassa ole tapahtunut, ylilääkärit huomauttavat.

He pyytävät kantelussaan lääninhallitusta tutkimaan pikaisesti onko tilanne sairaanhoitopiirissä ja Turussa lainmukainen.

Ylilääkärit pitävät hyvänä Turun sosiaali- ja terveystoimen yhdistämistä, mutta huomauttavat, että sen valmistumista ei voida jäädä odottamaan.

Sosiaali- ja terveystoimen on tarkoitus yhdistyä vuoden 2009 alussa.