Uutiset

Biopolttoaineet voivat
lisätä kasvihuone-
kaasujen päästöjä

HARRI KAVÉN

Peltokasveista valmistetut biopolttoaineet eivät välttämättä ole fossiilisia polttoaineita ilmastoystävällisempiä. Tiistaina julkistetun tutkimuksen mukaan kotimainen ohraetanoli ja rypsipohjainen biodiesel saattavat lisätä kasvihuonekaasujen päästöjä, kun huomioon otetaan koko tuotanto- ja käyttöketju.

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) esittää, että biopolttoaineiden tuotanto tulisi kytkeä metsäteollisuuden tuotannon yhteyteen. Metsätähteistä ja ruokohelvestä valmistetut, niin sanotut toisen sukupolven biopolttoaineet olisivat VTT:n mukaan ilmaston kannalta suotuisampia kuin fossiiliset polttoaineet, ja niitä kyettäisiin myös tuottamaan kannattavasti.

VTT sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) vertailivat laajamittaiseen tuotantoon Suomen oloissa soveltuvia biopolttoaineita ja niiden tuotantoketjuja. Kaikkien vertailussa olleiden energiatase todettiin positiiviseksi eli niistä saadaan energiaa enemmän kuin niiden tuottamiseen hupenee.

Ohraetanolilla tase on heikoin, tuotanto syö 80 prosenttia kertyvän energian määrästä. Tase olisi nolla, ellei huomioon otettaisi sitä, että ohraetanolin sivutuotteena saatavalla rehurouheella voidaan korvata tuontisoijaa.

Erikoistutkija Tuula Mäkinen VTT:stä myöntää, että kysymys kasvihuonepäästöjen vähentämisestä on moniulotteinen ja hankala.

- Päästöarvioihin sisältyy huomattavia epävarmuuksia, joiden seurauksena yleistettäviä, yksiselitteisiä arvioita on mahdoton antaa, Mäkinen toteaa.

VTT:n tutkimusraportissa korostetaankin, että biopolttoaineita koskevia päätöksiä varten tulisi tehdä laaja-alaista ja kattavaa tutkimusta.

Myös Suomen ympäristökeskus ilmoitti tiistaina, että bioenergiavaihtoehtojen ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset tulisi selvittää kokonaisvaltaisesti.