Uutiset

Palvelut rajoja tärkeämpiä
kuntaremontissa

MATTI ARVAJA

Raision ja Kaarinan kaupunginhallitusten mielestä kuntauudistuksen päätavoitteena tulee olla palvelurakenteen parantaminen. Eniten julkista keskustelua aiheuttanut kuntarajojen muuttaminen ei saisi olla pääroolissa uudistuksesta puhuttaessa.

Hallitukset ovat linjanneet kantojaan kunta- ja palvelurakenneuudistukseen Turussa torstaina pidettävän kahdeksan kunnan suunnittelukokouksen alla.

Kummassakin kaupungissa katsotaan, ettei valtion lupaamilla porkkanarahoilla ole vaikutusta kuntajaon muutoksia harkittaessa. Hallitusten mielestä lisärahan hyöty on lyhytaikainen. Yhteenlasketut valtionosuudet tippuvat viiden vuoden kuluttua kuntaliitoksista.

Molemmat kaupungit vaativat koko kaupunkiseutua koskevan palvelustrategiatyön uudelleen käynnistämistä. Perusterveydenhuollon ja eräiden sosiaalipalvelujen järjestämistä tulisi selvittää niin sanotun isäntäkuntamallin pohjalta niin Turun itäisten kuin läntistenkin kuntien alueilla.

Kaupunkisuunnitelman maankäyttöosuutta koskevan valmistelutyön Raisio ja Kaarina antaisivat yleiskaavatyöryhmän tehtäväksi. Ryhmä tulisi kaupunkien mielestä siirtää Varsinais-Suomen liiton sijasta Turun kaupungin vetovastuulle.

Naantali ei ole tehnyt toistaiseksi omia linjauksiaan Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen yhteensovittamisesta. Asiasta kyllä keskusteltiin kaupunginhallituksen kokouksen yhteydessä.

Kaupunginjohtaja Timo Kvistin (kok) mukaan Naantali odottaa tässä vaiheessa, mitä Turku esittää yhteistoimintakuvioksi.