Uutiset

KHO: Yksityisessä palvelutalossa asuva
voi vähentää hoivatöitä verotuksessaan

Yksityisen palveluasunnon asukas on oikeutettu kotitalousvähennykseen, jos hän ostaa hoiva- ja hoitotöitä.

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksen mukaan säätiön omistamassa asunnossa asuva nainen voi vähentää verotuksessaan muun muassa pukeutumisessa ja ulkoilussa saamansa avun.

Nainen maksoi säätiölle vuokransa lisäksi hoitopalvelumaksua.

Säätiön ylläpitämä koti on tarkoitettu ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville ihmisille, jotka eivät enää tule toimeen kotonaan. Naisen kotikunta on osakkaana säätiössä ja ostaa siltä palveluja.

Kotitalousvähennyksen tavoitteena on parantaa työllisyyttä, sillä sen pitäisi kannustaa kotitalouksia teettämään kotitöitä ulkopuolisilla.

Lounais-Suomen verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi alun perin naisen säätiölle maksaman hoitopalvelumaksun kotitalousvähennyksen perusteeksi.

Veroasiamies oli asiasta toista mieltä, sillä kotitalousvähennys koskee kodissa tehtävää tavanomaista kodinhoitotyötä kuten siivousta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Veroasiamiehen mielestä epäselvyyttä oli siitä, mitä töitä kuukausittain maksettava hoitopalvelumaksu kattaa. Lisäksi tasasuuruinen maksu voitaisiin rinnastaa säätiölle suoritettavaan vuokraan.

Turun hallinto-oikeus asettui veroasiamiehen kannalle. Lisäksi se katsoi, että säätiön tarjoamat palvelut ovat rinnastettavissa kuntien tarjoamaan palveluun, joka ei ole kotitalousvähennyskelpoista.

Nainen valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

KHO:n mielestä yksityisen säätiön työntekijöiden tarjoamat palvelut eroavat kunnan tarjoamasta palvelusta. Se muistutti verohallinnon ohjeista, joiden mukaan yksityisessä palvelutalossa ja asukkaan omassa hallinnassaan olevassa huoneessa tehty kotityö on kotitalousvähennyskelpoista. KHO:n mukaan naisen maksama hoitopalvelumaksu on myös tuloverolain mukaan kotitalousvähennykseen oikeuttavia työkorvauksia.