Uutiset

Uusi silta yhdistää
Porin itäiset osat

Porin mahdollisuudet laajentua uusilla asunto- ja teollisuusalueilla Kokemäenjoen pohjoispuolella paranevat, kun itäisten kaupunginosien yhdistäjäksi rakennettu Lukkarinsilta valmistui. Itä- ja Pohjois-Porin yhdistävä 195-metrinen silta avaa uuden pääkatuverkkoyhteyden Kokemäenjoen yli ja on tärkeä osa maakunnallista liikenneverkkoa.

Uusi silta tieyhteyksineen on tärkeä joen eteläpuolella Aittaluodossa olevalle sahalle ja voimalaitokselle, joiden kummankin varalle on suunniteltu kehittämisinvestointeja. Uuden sillan rakentamisella kaupunki on myös parantanut joen pohjoispuolen liikenneyhteyksiä Porin keskustaan ja kauemmaksi Satakunnan päätieverkkoon.

Lukkarinsilta on rakennettu suunnittelukilpailun 2003 voittaneen ehdotuksen mukaisesti. Teräksinen liittopalkkisilta on kolmiaukkoinen, ja alikulkukorkeus on keskiaukolla runsaat viisi metriä.

Uuden katuyhteyden kustannukset olivat kaikkiaan noin 8 miljoonaa euroa. Porin kaupungin osuus oli 6,3 miljoonaa euroa. Loppuosa tuli Satakunnan TE-keskukselta työllisyysperusteisena investointitukena.