Talous

Turussa tunnetaan puun salat

TS/Riitta Salmi<br />Painatus- ja paperitekniikan professorina aloittavan Jouko Peltosen mielestä poikkitieteellinen tutkijayhteisö on vahvuus Åbo Akademiille.
TS/Riitta Salmi
Painatus- ja paperitekniikan professorina aloittavan Jouko Peltosen mielestä poikkitieteellinen tutkijayhteisö on vahvuus Åbo Akademiille.

PEKKA HAKANEN

Suomalaisen kirjapainotaidon juuret ovat Turun Akatemiassa, jonka perinteitä Åbo Akademi kunniakkaasti jatkaa. Tuorein osoitus Akademin osaamisesta on sveitsiläisen Ciba Speciality Chemicalsin lahjoitusprofessuuri.

Tuore paperi- ja painatustekniikan professuuri Jouko Peltonen , kertoo, että hänen tavoitteenaan on ymmärtää painoprosessia entistä syvällisemmin. Painotekniikan ohella työhön kuuluu muun muassa painopintojen päällystämiseen liittyvät ongelmat.

Tulevaisuudessa painovärien sijasta painotuotteita voidaan päällystää vaikka elektroniikalla. Käytännössä tämä tarkoittaa vaikkapa älykkäitä pakkauksia. Esimerkiksi maitotölkki voi päivämäärän sijasta kertoa selkeällä suomen kielellä, että sisältö on juotavaksi kelpaamatonta.

Poikkitieteellisyys tuo tulosta

Åbo Akademista on vuosien työn tuloksena muodostunut erittäin laaja-alainen puuhun ja paperiin liittyvä osaamiskeskittymä. Alunperin fyysikon koulutuksen saanut Peltonen puhuu poikkitieteellisen tutkimuksen puolesta. Akademissa fysikaalisen kemian ohella samassa talossa hallitaan niin konventionaalinen paperikemia, polymeerikemia kuin fysiikkakin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Iso osaamiskeskittymä luo tutkimukselle oivan pohjan. Fyysikkona Peltonen sanookin, että Åbo Akademin paperiosaaminen on saavuttanut kriittisen massa, joten tulevaisuudessa on lupa odottaa oikeaa tietoräjähdystä.

Professori Mikko Hupa ei pelkää, että puun käyttö biopolttoaineena sulkisi pois puun muuta käyttöä. Pikemminkin asia on päinvastoin, sillä kilpailun myötä raaka-aineesta saadaan irti paljon nykyistä enemmän. Kilpailu sinällään yleensä jo lisää toiminnan dynamiikkaa.

Puun energiakäyttöä tutkiva Hupa uskoo myös poikkitieteellisyyden voimaan. Kun samaa kohdetta lähestytään monelta kantilta, syvenee yleensä myös ymmärrys.

Teollisuus mukana yhteistyössä

Peltosta miellyttää Åbo Akademin ja teollisuuden välinen toimiva yhteistyö. Turun seudulla onkin maamme vahvin puun hyödyntämiseen liittyvä osaamiskeskittymä.

Pelkästään Raisiossa toimii kaksi merkittävää tutkimuslaitosta eli Future Printing Center (FPC) sekä Coating Technology Center (CTC). Painatusalan testaus- ja kehityspalveluja tarjoava koepainolaitos FPC muodostaa yhdessä koepäällystyslaitos CTC:n kanssa Raisiossa kokonaisuuden, joka kattaa kaikki paperinvalmistuksen vaiheet pohjapapereista valmiiseen ja jälkikäsiteltyyn tuotteeseen.

Palveluvalikoiman täydentää yrityksille ja tutkimuslaitoksille tutkimus- ja analyysipalveluja tarjoava Top Analytica Oy. Mm. materiaalien pintaominaisuuksien kehittämiseen keskittynyt yhtiö toimii Turussa.

Tutkimuksen ohella seudulta löytyy merkittävää teollista osaamista. Raisio Chemicalsissa syntynyttä paperikemikaalien valmistusta ja tutkimusta jatkaa nykyään sveitsiläisomistuksessa oleva Ciba Speciality Chemicals Oy. Prosessiosaamista on myös biopolttoaineisiin rajusti panostavalla Neste Oililla, jolla on myös jalostamo Naantalissa.

Paperin pinnoituksessa tarvittavia raaka-aineita taas tuottaa Nordkalk. Omya Oy taas valmistaa Särkisalossa valmistaa pitkälle jalostettuja valkoisia päällystys- ja täyteainepigmenttejä, joita käytetään paperin valmistuksessa.

Hansaprint taas on pohjoismaiden johtava aikakausilehtipaino ja Itämeren alueen johtava graafisen viestinnän kokonaisratkaisuihin erikoistunut palveluyhtiö.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tämän lisäksi Metso Paperilla on Turussa runsaasti paperikoneiden rakentamiseen liittyvää erikoisosaamista.