Uutiset

Luovutusten
tutkijoille
UKK-palkinto

Presidentti Urho Kekkosen 70-vuotisjuhlasäätiön palkinnot on myönnetty valtiotieteen maisteri Jussi Pekkariselle ja filosofian tohtori Juha Pohjoselle . Palkintojen perusteena on Pekkarisen ja Pohjosen kirja "Ei armoa Suomen selkänahasta. Ihmisluovutukset Neuvostoliittoon 1944-1981".

Säätiö pitää Pekkarisen ja Pohjosen tutkimusta luovutuksista tärkeänä osana sodanjälkeisen ajan kansallista itsetutkiskelua. Pekkarisen ja Pohjosen teos on ensimmäinen selvitys 1980-luvulle jatkuneista venäläisten ja saksalaisten sotavankien, sotilaskarkureiden, inkeriläisten siviilien ja rajaloikkareiden luovutuksista.