Talous

Telakoiden työturvallisuudessa paljon puutteita

JARI RANTANEN

Aker Yardsin Suomen telakoiden tuotantojohtaja Erik Skogström sanoo, että telakoilla on vielä paljon tekemistä yhtiössä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Telakoilla on toteutettu tämän vuoden alusta erityistä ohjelmaa terveys-, työturvallisuus- ja ympäristöasioiden kohentamiseksi, mutta tulokset eivät Skogströmin mukaan ole millään mittarilla hyväksyttäviä.

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä suhteessa tehtyihin työtunteihin on saatu niukasti alle viime vuoden lukujen, mutta on edelleen paljon yli tavoitteeksi asetetun tason.

Erityisen pahalta tilanne näyttää tapaturmista pahimpien osalta.

Suomen telakoilla on kuollut tapaturmissa tänä vuonna kaksi työntekijää. Kolmen edellisen vuoden aikana Aker Yardsin telakoilla Suomessa, Saksassa ja Romaniassa kuoli yhteensä kuusi työntekijää.

Selityksiä tilanteeseen löydetään muun muassa laivanrakennusteollisuuden poikkeuksellisen suuresta tilauskannasta ja työmäärästä, alihankinnan ja sen ketjutuksen lisääntymisestä, uuden kokemattoman työvoiman tulosta alalle ja ulkomaisen työvoiman lisääntymisestä ja sen mukanaan tuomista kulttuurieroista ja kieliongelmistakin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Raumalla telakkaseminaarissa puhuneen Skogströmin mielestä laivanrakennuksen työturvallisuutta voidaan parantaa parhaiten puuttumalla voimakkaasti sellaisiin erilaisiin häiriö- ja vaaratilanteisiin ja poikkeamiin, joita ei nyt välttämättä edes tunnisteta ja rekisteröidä.

Vain jäävuoren huippu näkyy

Jäävuoren huipulla näkyvät pahimmat, kuolemaan tai loukkaantumiseen johtavat tapahtumat, mutta niitäkin voidaan hänen mukaansa torjua parhaiten yrittämällä sulattaa jäävuorta alhaalta päin, näkymättömiin jäävästä isosta massasta.

Skogström sanoo turvallisuus- ja ympäristöasioiden olevan yrityksessä kaikkien yhteinen asia, mutta korostaa muutoksen alkavan johtamisesta. Huono suorituskyky terveys-, työturvallisuus- ja ympäristöasioissa kertoo hänen mielestään epäonnistuneesta esimiestyöstä.