Uutiset

Ikäihmisillä arvioitua enemmän ravitsemusongelmia

Kuopio,
(STT)

Ikääntyvillä ihmisillä on huomattavasti arvioitua enemmän ravitsemusongelmia. Kuopiossa tehdyssä tutkimuksessa jopa 37 prosentilla ikäihmisistä todettiin aliravitsemus tai aliravitsemuksen riski.

Tiedot ovat peräisin Hyvän hoidon strategia -tutkimuksesta, johon osallistui 500 yli 75-vuotiasta kuopiolaista. Tutkimuksen alustavia tuloksia esiteltiin Itä-Suomen lääketiedetapahtumassa Kuopiossa.

Tutkimuksen mukaan ikääntyneiden suurimmat ravitsemusongelmat olivat yksipuolinen ruokavalio, pitkät yöpaastot, vähäinen nesteen- ja proteiinin saanti sekä ruuan valmistukseen ja hankkimiseen liittyvät ongelmat. Yleisin syy ruoasta säästämiseen oli ruoan hinta.

Tutkimusten mukaan 75-vuotiailla ylipainoa esiintyy noin kolmella neljästä. Ikääntyvillä normaalipaino tai lievä ylipaino pienentää riskiä joutua sairaalahoitoon sekä vähentää kuolemanriskiä. Aliravitsemuksen taas on osoitettu huonontavan omatoimisuutta, vähentävän immuunivastetta, pidentävän toipumista ja lisäävän kuolemanriskiä.