Uutiset

EU-puheenjohtajuutta pitää tukea lisäbudjettivaroista

Valtiovarainministeriö ehdottaa lisäbudjettiesityksessään 5,8 miljoonan euron lisämäärärahaa EU-puheenjohtajuuden odotettua suurempien kulujen kattamiseen.

Lisärahat menevät valtiovarainministeriön budjettipäällikön Hannu Mäkisen mukaan muun muassa puheenjohtajuuskauden kokousjärjestelyihin, turvatoimiin ja tietotekniikkahankintoihin.

Niin ikään kriisin kourissa painiskelevat hätäkeskukset saavat 1,5 miljoonaa euroa palvelukykynsä ja toimintansa turvaamiseen sekä koulutukseen.

Valtiovarainministeriö esittää odotetusti 16,5 miljoonan euron määrärahaa YK:n Libanon-operaatioon osallistumista varten. Tämän lisäksi lisäbudjetilla halutaan tukea muun muassa biopolttoaineiden kehittämistä ja työvoiman kohtaanto-ongelman lievittämistä

Ehdotuksen suurin määrärahalisäys suunnataan työmarkkinatukeen, jonka määrärahoja lisätään 43 miljoonaa euroa.