Talous

KTM:n päätös merikaapelista
vasta loppusyksystä

Kauppa- ja teollisuusministeriö ottaa kantaa United Powerin merikaapelihakemukseen vasta loppusyksystä. Hankkeesta pyydettyjen lausuntojen jättöaika päättyy perjantaina, minkä jälkeen UP:lle on vielä varattu aikaa oman lausunnon antamiseen, kerrottiin KTM:stä keskiviikkona.

United Powerin rajajohdon rakentamislupahakemuksesta on viimeisellä lausuntokierroksella pyydetty lausuntoja lähes pariltakymmeneltä taholta. Ellei KTM suoraan hylkää anomusta saattaa hanke silti venyä edelleen tuntuvasti, koska UP ei ole tehnyt siitä ympäristövaikutusten arviointia.