Uutiset

Tutkimus: Internet on nuorten tärkein media

Internet on nuorten tärkein media. Pikaviestit ja sähköposti ovat nuorten eniten käyttämiä internetpalveluja, selviää tuoreesta Habbo-nuorisotutkimuksesta. Kaksi kolmannesta vastanneista pitää televisiota tärkeänä mediana, kun taas alle puolet vastaajista suosii radiota. Puolet vastaajista pitää aikakauslehtiä tärkeinä, mutta vain 40 prosenttia vastaajista pitää sanomalehtiä tärkeinä. Tutkimuksen mukaan sanomalehtien tärkeys korostuu iän myötä, 22-vuotiaiden keskuudessa sanomalehti ohittaa aikakauslehdet ja radion.