Uutiset

Isiltä ei riitä aikaa lapsille

Isien näyttäisi olevan vaikeaa järjestää lapsilleen aikaa. Tämä käy ilmi aikakauslehti Valittujen Palojen TNS Gallupilla teettämästä kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin nuorten käsityksiä vanhemmistaan. Kyselyyn vastanneista nuorista joka kahdeksas antoi isälle korkeintaan kohtalaisen arvosanan kysyttäessä, kuinka hyvin tämä järjestää lapsilleen aikaa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri Eeva Kuuskoski on huolissaan siitä, että lasten ja nuorten tarpeet jäävät perheissä yhä useammin aikuisten kiireiden alle. Vastausten mukaan perheiden asiat näyttäisivät olevan suurin piirtein kunnossa.