Uutiset

Pyhärannassa haluja
liitosneuvotteluihin
Rauman kanssa

JARI RANTANEN

Pyhärannan kunnanvaltuuston enemmistö haluaa kunnan aloittavan nopeasti kuntaliitosneuvottelut Rauman kaupungin kanssa. Päätös syntyi maanantaina äänin 11-10 yhdeksän sosiaalidemokraatin ja kahden kokoomuslaisen valtuutetun tekemästä ja kannattamasta ehdotuksesta.

Liitosneuvottelujen aloittamista kannattaneiden tavoitteena on käydä neuvottelut ja selvittää kuntaliitoksen ehdot tämän vuoden loppuun mennessä. Käytännössä päätös ei johtane tuloksiin ainakaan heidän tavoittelemassaan aikataulussa. Kunnanhallitus ei todennäköisesti ryhdy panemaan täytäntöön päätöstä, josta vähemmistöön kuulunut valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Heimo Mäki-Tanila ilmoitti heti kokouksen päätteeksi tekevänsä valituksen.

Yksitoista valtuutettua tekivät kirjallisen ehdotuksensa valtuuston käsitellessä kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa. Ennen äänestystä kokouksessa käytiin pitkä väittely siitä, miten liitosneuvotteluehdotukseen pitäisi suhtautua. Vähemmistö katsoi ehdotuksen olevan ponnen kaltainen ja kuuluvan kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Ehdotuksen tekijät pitivät tiukasti kiinni kannastaan, että ehdotus oli vastaehdotus kunnanhallituksen ehdotukselle.

Valtuuston puheenjohtaja Timo Karru (kesk) taipui lopulta toimimaan 11 valtuutetun kannan mukaisesti. Äänestyksen tuloksena valtuusto hyväksyi ohjeellisena noudatettavaksi tasapainotusohjelman, jonka mukaan taloutta korjataan muun muassa kiristämällä verotusta ja hakemalla säästöjä toimintamenoista, ja päätti aloittaa kuntaliitosneuvottelut Rauman kanssa.