Uutiset

Puolet suomalaisista
haluaisi opettajille lisää oikeuksia kurinpitoon

Lähes joka toinen suomalaisista eli 48 prosenttia haastatelluista on sitä mieltä, että opettajien kurinpito-oikeuksia pitäisi laajentaa. Toista mieltä oli 42 prosenttia vastaajista.

Tulos käy ilmi Helsingin Uutisten Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä, johon haastateltiin 1 008 suomalaista. Syyskuussa tehdyn tutkimuksen virhemarginaali on 2,5 prosenttiyksikköä.

Eniten opettajien kurinpito-oikeuksien lisäämistä vastustivat nuorimmat eli 15-24-vuotiaat. Heistä 69 prosenttia oli kielteisellä kannalla. Yli 50-vuotiaista eli niistä, joita opettajat ovat ehkä aikanaan kurittaneet, reilu puolet antaisi opettajille nykyistä suuremmat oikeudet.

Lapsiperheistä yli puolet vastusti koulukurin lisäämistä, kun taas pelkistä aikuistalouksista kielteisellä kannalla oli enää reilu kolmannes. Miehistä 52 prosenttia laajentaisi opettajien kurinpitovaltuuksia, naisista 43 prosenttia.

Ruumiillisen kurittamisen kotona puolestaan hyväksyi vastaajista joka kolmas. Kansalaisista 32 prosenttia olisi valmiita antamaan vanhemmille oikeuden rangaista lapsiaan fyysisesti.

Joka tapauksessa vuonna 1984 voimaan tullut laki kieltää väkivallan käyttämisen kasvatuksessa.