Uutiset

Puolustusvaliokunta
kannattaa lyhennystä

JENNI MÄENPÄÄ

Eduskunnan puolustusvaliokunnan enemmistö kannattaa siviilipalvelusajan lyhentämistä. Puolustusvoimain komentajan, amiraali Juhani Kaskealan esittämä 12 kuukauden tai vieläkin lyhyempi palvelusaika saa kannatusta Aamulehden tietopalvelun tekemään kyselyyn vastanneilta kansanedustajilta.

Asiaa kysyttiin puolustusvaliokunnan 17 kansanedustajalta

Demarien Reijo Kallio pitää Kaskealan esitystä perusteltuna. Hänen ennakoi, että asia tulee joka tapauksessa seuraavan hallituksen hoidettavaksi.

Kannattajiin lukeutuivat myös Antero Kekkonen (sd), Jere Lahti (kok), Saara Karhu (sd) ja Kalevi Lamminen (kok).

Kristillisten Bjarne Kallis kannattaisi lyhentämistä, jos siviilipalvelusta tehostettaisiin samalla.

Samoilla linjoilla on Olli Nepponen (kok), joka kannattaa palvelusajan lyhentämistä sillä edellytyksellä, että palveluksen sisältöä kehitetään yhteiskuntaa tukevaksi ja kriisiaikana hyödynnettäväksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg ilmoitti jo aikaisemmin pitävänsä Kaskealan ehdotusta siviilipalveluksen lyhentämisestä 12 kuukauteen tervetulleena. Cronbergin mielestä parempi kuitenkin olisi, että siviilipalvelus lyhennettäisiin vastaamaan keskimääräistä varusmiespalvelusaikaa, joka on kahdeksan kuukautta.

Alle 12 kuukauden siviilipalvelusta kannattivat lisäksi Jaakko Laakso (vas) ja Reijo Laitinen (sd).

Kaskealan esityksen kanssa eri linjoilla olivat Lauri Oinonen (kesk), Seppo Lahtela (kesk) ja Risto Kuisma (sd). He ilmoittivat haluavansa säilyttää siviilipalveluksen nykyisellään 13 kuukaudessa.

Kantaansa epäröivät keskustan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kauko Juhantalo (kesk) sekä Antti Rantakangas (kesk) ja Eero Lankia (kesk). Lankian mukaan palveluksen kestoa tärkeämpää olisi miettiä sen sisältöä. Hänen mukaansa siviilipalveluksen pitäisi olla osallistujien kannalta entistä motivoivampaa ja maan kannalta järkevämpää.

Tony Halmeen (ps) kanta ei ole tiedossa.