Uutiset

Ammattikorkea-
koulujen opetus
kritiikin kohteena

Jopa 40 prosenttia ammattikorkeakoulujen opiskelijoista kokee, ettei ole oppinut käytännöllistä osaamista tai ammatillista asiantuntemusta kovinkaan paljoa. Kuitenkin noin puolet opiskelijoista kokee opintojen vastanneen odotuksiaan erittäin hyvin tai hyvin.

Vain harva valitsee ammattikorkeakoulun lukion opinto-ohjauksen perusteella. Yli 90 prosenttia niissä opiskelevista on sitä mieltä, että lukion opinto-ohjauksella tai abi-infoilla ei ole ollut lainkaan tai on ollut vain melko vähän vaikutusta ammattikorkeakoulua valittaessa.

Tulokset ovat Ammattikorkeakoulu opiskelijan silmin ­tutkimuksesta, jonka tilasi Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto (SAMOK) ja toteutti Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs. Tutkimus tehtiin kyselynä, johon vastasi 3 121 opiskelijaa.