Talous

Rakennusala
torjumaan
verovilppejä

Rakennus- ja kiinteistöalan järjestöt ovat sopineet keinoista harmaan talouden torjumiseksi. 17 järjestöä allekirjoittivat perjantaina sopimuksen urakoitsijan ilmoittamismenettelystä. Sopimus suosittaa, että rakennusalan urakoiden tilaajat ilmoittavat kaikkien sopimiensa 5 000 euron tai sitä suurempien urakkasopimusten tiedot verohallinnolle.

Ilmoitettavia tietoja ovat muun muassa urakoitsijan nimi, Y-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakkahinta ja urakan kesto.

Muutoksia entiseen on käytännössä kaksi. Ensimmäinen muutos on se, että alihankkijan taustojen tarkistamisesta tullaan jatkossa säätämään lailla. Tilaajanvastuulaki on eduskunnalla käsiteltävänä. Toinen muutos aiempaan verrattuna on, että allekirjoittajia on nyt aiempaa enemmän ja sopimus on entistä kattavampi.