Uutiset

Lakeja
halutaan
yksinkertaista

Lainvalmistelun puutteisiin halutaan parannusta pitkäjänteisemmällä suunnittelulla. Asiaa pohtinut projektiryhmä ehdottaa, että jo seuraavien vaalien jälkeinen hallitus laatii koko vaalikautta koskevan suunnitelman merkittävimmistä lakihankkeista.

Suunnitelmassa pitäisi etsiä keinoja muun muassa lainsäädännön yksinkertaistamiseksi.

Lainsäädäntösuunnitelmaa valvomaan ehdotetaan omaa ministeriryhmäänsä, jota johtaisi pääministeri tai oikeusministeri. Ryhmää tukemaan perustettaisiin uusi säädöspoliittinen sihteeristö.