Uutiset

Oikeus palautti Alastaron moottoriradan ympäristöluvan ympäristökeskukseen

HEIKKI ALA-NISSILÄ

Kymmenen vuotta vireillä olleeseen Alastaron moottoriurheilukeskuksen ympäristölupahakemukseen ei vieläkään saatu päätöstä. Vaasan hallinto-oikeus palautti Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 2004 myöntämän luvan sille uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden mielestä lupahakemus oli liian suppea ja siihen liitetyt selvitykset lupaharkinnan kannalta puutteellisia. Hallinto-oikeus kaipaa hakemukseen muun muassa selvityksiä helikopteriliikenteestä, asunto- ja telttailualueiden toiminnoista ja yleisöpaikoituksen järjestämisestä. Hakijan on lisäksi täydennettävä hakemustaan selvityksellä maaperän pilaantuneisuudesta ja meluseurannasta sekä ratojen reuna- ja suoja-alueiden suojaussuunnitelmalla.

Lupahakemuksen käsittelyssä tapahtui lisäksi menettelyvirhe ratayhtiön kuulemisessa.

Vuonna 2004 myönnetyssä luvassa rajoitettiin kilpailutoiminta keskuksen asvalttiradoille. Ratayhtiö peruutti tuolloin laajennushakemuksensa, koska laajennuslupaa ei olisi myönnetty. Meluhaittoja pyrittiin vähentämään rajoittamalla kiihdytysajojen pitoaikoja. Lisäksi asetettiin velvoitteita maaperän ja pohjaveden tilan tarkkailemiseksi ja suojelemiseksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Luvasta valittivat Alastaro Circuit Oy:n lisäksi kunta, eräät ympäristön asukkaat sekä ratojen käyttäjät.

Alastaro Circuit Oy omistaa radan ja se vaati ympäristökeskuksen päätöstä kumottavaksi ja lupamääräyksiä muutettavaksi. Osa muista valittajista vaati lupamääräysten tiukentamista ja osa niiden lieventämistä toiminnan sallimiseksi luvassa myönnettyä laajempana.

Osa valituksista jäi tutkimatta

Hallinto-oikeus jätti tutkimatta moottoriurheilualan järjestöjen, kuten FHRA:n ja AKK:n valitukset sekä ne valitukset, joiden perusteena olivat toiminnan rajoittamisesta johtuvat taloudelliset seikat. Heillä ei katsottu olevan ympäristönsuojelulain mukaista valitusoikeutta.

Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Alastaro Circuit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Hietamäki sanoo, että hallinto-oikeuden päätös on odotettu. Asia eteni siihen suuntaan kuin yhtiö valituksessaan halusi. Hän haluaisi lupaprosessin viimein päätökseen.

- Lupa antaisi pelisäännöt, joiden mukaan kaikki toimivat. Asiat ovat nyt kesken ja näyttää, että tästä on tullut pysyvä olotila. Me olemme jo nyt muuttaneet toimintaamme vapaaehtoisesti tiukemmaksi kuin lupaehdot edellyttävät.

Markku Hietamäki kritisoi lupahakemuksen käsittelijöitä asiantuntemattomuudesta moottoriurheilun suhteen. Kaikki eivät ole koskaan käyneet moottoriurheilutapahtumassa.

- Asiaa käsittelemään pitäisi saada sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti ymmärtävät, mitä me teemme ja mitkä riskit ovat todellisia ja mitkä kuviteltuja.

Alastaron kunnanjohtaja Matti Tunkkari pelkää, että uuden lupapäätöksen tekeminen vie taas vuosia. Niiden aikana toimitaan Loimaan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän myöntämällä luvalla, joka on peräisin ympäristölain muutosta edeltävältä ajalta.