Uutiset

Heinäluoma ei halua bioenergiaan pysyviä käyttötukia

SDP:n puheenjohtajan Eero Heinäluoman mielestä Suomen suuren linjan tulee olla asteittainen siirtyminen biopolttoaineisiin. Ympäristöä säästävissä ratkaisuissa tarvitaan hänen mukaansa myös taloudellista järkeä. Veroeuroja ei ole perusteltua käyttää pysyviin käyttötukiin. Heinäluoman mukaan satsaaminen tutkimukseen ja tuotekehityksen on osoittautunut toimivaksi vaihtoehdoksi. Näin ei vääristetä markkinoita eikä aiheuteta pysyviä aukkoja yhteiskunnan verotuloihin. Hän esitti lauantaina perusteluiksi öljyriippuvuuden vähentämiselle fossiilisten polttoaineiden aiheuttaman hiilidioksidiongelman ja öljyvarojen loppumisen. Niiden rajallisuus ylläpitää jatkuvaa nousupainetta öljyn hintaan.