Uutiset

Lääkärin yötyöstä
haittaa myös potilaalle

Lääkäreiden yötyöstä on selvää haittaa sekä potilaalle että lääkärille. Erikoislääkärit haluaisivat vähentää yöaikaista sairaanhoitoa niin paljon kuin mahdollista.

Näin saataisiin hoidon taso paremmaksi ja kustannukset pienemmiksi. Samalla myös terveydenhuollon henkilöstö jaksaisi paremmin. Kiireellistä hoitoa varten päivystyksen tulee kuitenkin toimia tehokkaasti.

Yötyöhön liittyy paljon valvomista, mikä aiheuttaa potilaille enemmän haittatapahtumia kuin vastaava hoito päiväaikana. Lääkärin kokemus ei vaikuta tähän. Hoidon taso heikkenee yhtä lailla poliklinikoilla, vuodeosastoilla, teho-osastoilla että leikkaussaleissa.

Sairaaloissa olisikin pohdittava, mitä on välttämätöntä tehdä yöllä ja mitä voidaan yhtä hyvin siirtää päiväajalle, katsoo Erikoislääkäriyhdistyksen puheenjohtaja, dosentti Olli Meretoja . Tarvitaan myös selkeät ohjeet siitä, miten eri toimenpiteet ja hoitokäytännöt tulee ajoittaa.

Potilaita olisi myös opastettava, että vastaanotolle ei pidä tulla yöllä, jos vaiva voidaan hoitaa päivällä.